ELLB Estudi d’Arquitectura  -  680822793  -  ellb@estudiarquitectura.cat Inspecció Tècnica de l’Edifici   La Inspecció Tècnica de l’Edifici és una inspecció obligatòria que han de  passar els edificis d’habitatges, en funció de la seva antiguitat, per tal  d’acreditar un bon estat en quant a seguretat i estabilitat. Aquesta  s’efectua en els elements comuns de l’edifici: estructura, vestíbul, escala, coberta, façanes, patis i instal·lacions. La finalitat de la ITE és la d’establir un sistema de control periòdic de  l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per  a verificar el deure genèric que tenen els propietaris de conservar i  rehabilitar els seus immobles.  La ITE té tres passos: -Inspecció visual dels elements comuns de l’edifici. Si es detecten  deficiències que comportin risc imminent per a les persones, el  tècnic ho comunica immediatament tant a la propietat com a  l’ajuntament perquè s’adoptin les mesures urgents.  -Redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de  l’estat de l’edifici per part del tècnic. Segons les deficiències  detectades, pot ser necessària la realització d’obres de reparació i  el consegüent certificat final d’obres. -Certificat d’aptitud emès per l’Administració.  Si fos necessari tramitem les ajudes de rehabilitació que disposen les  diferents administracions.  Els edificis de més de 45 anys estan obligats a passar-la i obtenir el  certificat d’aptitud. S’estableixen terminis màxims per dur a terme la  inspecció.