ELLB Estudi d’Arquitectura  -  680822793  -  ellb@estudiarquitectura.cat Projectes d’activitats   A ELLB Estudi d’Arquitectura, realitzem tot tipus de llicències d’activitats  (Annexos I, II i III), permisos i comunicacions d’obertura, ja sigui  comercial, industrial o magatzem.  Disposem de professionals preparats per adequar la seva activitat als  requeriments normatius i legals de les administracions, a les llicències  d'activitats i a les prescripcions tècniques relatives a la protecció contra  incendis, al medi ambient, a la supressió de barreres arquitectòniques, a  la legalització d'activitats i a la normativa sectorial que li sigui aplicable  en cada cas.