ELLB Estudi d’Arquitectura  -  680822793  -  ellb@estudiarquitectura.cat Projectes d’enderrocs  Les obres d'enderroc són els treballs i operacions per fer desaparèixer,  totalment o parcialment, una edificació. A ELLB Estudi d’Arquitectura, realitzem projectes d’enderrocs necessaris  per l’execució de les obres amb claredat, per tal de descriure el  procediment de la deconstrucció per que es pugui valorar i interpretar  inequívocament durant la seva execució, assumint també si cal la  direcció facultativa i la coordinació de seguretat. En qualsevol cas, sempre fem un seguiment exhaustiu a peu d’obra,  procurant l’aplicació efectiva de totes les mesures de seguretat  necessàries, per tal de executar les deconstruccions amb total garantia  de compliment de la normativa vigent.