ELLB Estudi d’Arquitectura  -  680822793  -  ellb@estudiarquitectura.cat Projectes de rehabilitació   Els edificis amb el pas del temps i sobretot per la falta d'un manteniment  adequat, poc a poc van deteriorant-se arribant a produir-se patologies  greus. La rehabilitació és la pràctica de detectar, diagnosticar i reparar  totes aquestes patologies i desperfectes que poden ser de molt diversa  naturalesa. Avui dia existeixen tècniques de rehabilitació molt avançades,  i pròpies d'aquesta activitat, que permeten renovar l'aspecte i la  funcionalitat de qualsevol edificació, millorant en moltes ocasions la  construcció original. A ELLB Estudi d’Arquitectura, creiem que la diagnosis és fonamental, i  que no es pot realitzar cap tipus de rehabilitació sense haver comprés  exactament les causes que provoquen les patologies que afecten a  l’edificació. Un cop determinats els tipus i gravetats de patologies que hi  ha, realitzem els corresponents informes o projecte de rehabilitació.